Polityka prywatności serwisu internetowego Stalowa 65

§ 1

Podstawowe informacje o Serwisie

Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego Stalowa 65.

§2

Słowniczek pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej Stalowa 65:

 1.  Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 2. Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora;
 3.  Operator – oznacza Agmet z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121561, REGON: 001344747, NIP: 5240307338;
 4.  Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego Stalowa 65, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
 5.  Serwis – oznacza serwisu działający pod adresem internetowym stalowa65.pl;
 6.  Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym szczególnych kategorii Danych Osobowych. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
  • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).

2. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

§ 4

Przeglądanie zasobów Serwisu przez Użytkownika

Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 1.  publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2.  nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 3.  nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 4.  czasu nadejścia zapytania;
 5.  pierwszego wiersza żądania http;
 6.  kodu odpowiedzi http;
 7.  liczby wysłanych przez serwer danych;
 8.  adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 9.  informacji o przeglądarce Użytkownika;
 10.  informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 5

Polityka Cookies

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
 3. Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.
 4. Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.
 5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.

§ 6

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Agmet z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121561, REGON: 001344747, NIP: 5240307338 (dalej „Spółka”).
 2. Dane Osobowe Użytkowników Serwisu gromadzone są przy wykorzystaniu Formularza Kontaktowego oraz w przypadku przesłania reklamacji na adres reklamacje@agmet.pl oraz zapytań na adres rodo@agmet.pl, z tym zastrzeżeniem, że odnoszą się one do funkcjonowania Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a. organizacji indywidualnych spotkań z potencjalnymi klientami zainteresowanymi ofertą Spółki (dalej „Klienci”) – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. informowania Klientów o lokalach mieszkalnych i/lub usługowych znajdujących się w ofercie Spółki i bieżącego odpowiadania na ich wszelkie zapytania – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c. niezwłocznego udostępniania Klientom informacji oraz dokumentów dotyczących oferty Spółki – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;

d. informowania Klienta o działalności i ofercie Spółki – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

e. załatwienia reklamacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki jako administratora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi Użytkowników Serwisu.

5. Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych udostępnionych w Formularzu Kontaktowym przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

6.Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Operator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkowników Serwisu żadnym podmiotom trzecim, w szczególności dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.

9.Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
 2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rodo@agmet.pl.
 3. Ostanie zmiany w Polityce prywatności serwisu zostały wprowadzone w dniu 30 lipca 2020 r.